Πολιτιστική Πρωτοβουλία Φωκίδας

Καραϊσκάκη 114, 332 00 Ιτέα Φωκίδας
τηλ. 6940510403
politistikifokidas@gmail.com

Εθνική Τράπεζα
Παναγιώτης Μπαλτάς
GR6001103580000035875039030