Ο Θοδωρής Κοτονιάς συμμετέχει στο «Ηλεκτρικό Καλοκαίρι», στις 24 Ιουνίου 2023

Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι από την Αμυγδαλιά Φωκίδας.