Ανοιχτή Πρόβα της Χορωδίας Ιτέας «Θάμυρις» στο Σκάκι Ιτέας, στις 21 Ιουνίου 2023, 20.45