Η Χορωδία «Θάμυρις» του Χοροστασίου Ιτέας συμμετέχει στην 6η Χορωδιακή Συνάντηση Γρεβενών, στις 10 Ιουνίου 2023

www.horostasiiteas.gr