Συμμετοχή της Χορωδίας «Θάμυρις» του Χοροστασίου Ιτέας σε Συνάντηση Χορωδιών στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής, 11 Μαρτίου 2023