Λαϊκή βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Παναγιώτη Λύτρα – Χρήστο Δασκαλόπουλο, 1 Απριλίου 2023, «Κελάρι», Σερνικάκι