Έκθεση «Σπύρος Βασιλείου: Από τα Γαλαξειδιώτικα Καράβια στα χρόνια της Κατοχής», 26 Αυγούστου – 30 Οκτωβρίου 2022, εγκαίνια: 26 Αυγούστου 2022, 20.00, Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου