Τα παιδιά του Λευκαδιτίου ζωγράφισαν με τις οδηγίες της ζωγράφου Νίκης Ζαχαρή

Στις 10 Αυγούστου 2022, τα παιδιά του Λευκαδιτίου ζωγράφισαν με τις οδηγίες της ζωγράφου Νίκης Ζαχαρή και στις 12 Αυγούστου 2022, τα έργα τους εκτέθηκαν στα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου Λευκαδιτίου.