Μουσική περιοδεία του Πάνου Βλάχου σε όλη την Ελλάδα, 23 Αυγούστου – 24 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πάνος Βλάχος είναι από την Καλοσκοπή Φωκίδας.