«Και το όνομα αυτού» – Σταντ απ κωμωδία και μουσική κωμωδία με τον Αριστοτέλη Ρήγα, 5 Αυγούστου 2022, 21.00, Αγία Ευθυμία (Σκαρίμπεια 2022)