Απολογιστική – Εκλογική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού και Οικολογικού Συλλόγου Σεργούλας «Οι Μύλοι», 31 Ιουλίου 2022, 19.00 – 22.00, Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Σεργούλας, επαναληπτική 7 Αυγούστου 2022