Εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερατεινής, 30 Ιουλίου 2022, 10.00 – 12.00, Παλιό Δημαρχείο Ερατεινής