Απολογιστική – Εκλογική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεντεορίων, 12 Αυγούστου 2022, 10.00, επαναληπτική 19 Αυγούστου 2022