Ομιλία του συγγραφέα Κώστα Στοφόρου για τον Όμηρο και το Πιτυός, 7 Αυγούστου 2022, 19.40, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Πιτυός Χίου

Ο Κώστας Στοφόρος είναι από τα Καστέλλια Φωκίδας.