Περίπατος του Βιβλίου στους Δελφούς, με ανάγνωση μύθων του Αισώπου, στις 27 Απριλίου 2024, 18.00