Και το όνομα αυτού – Σταντ απ κόμεντι και μουσική κωμωδία με τον Αριστοτέλη Ρήγα, στις 21 Απριλίου 2024, στο Μεγάλο Καφενείο (Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα)