«Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσικό μεσημέρι με Ηλία Ντόσκα – Θανάση Κατσουλιέρη – Νίνα Μπόρη, στις 25 Μαρτίου 2024, μετά την Παρέλαση