«Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Νίκο Κόχυλα – Δημήτρη Κορδά – Νίνα Μπόρη – Ηλία Ντόσκα, στις 23 Μαρτίου 2024