Συναυλία της Ορχήστρας του Champlin Park High School (ΗΠΑ), στις 12 Μαρτίου 2024, 20.00, στην Παραλία Αγκάλη της Ιτέας (Κονιάκος)