«Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Νίνα Μπόρη – Γιώργο Φαράντο, στις 9 Μαρτίου 2024