Ημέρα της Γυναίκας στην Ταβέρνα «Μελίστας» (Μαραθιάς Δωρίδας), μουσική: Κορίνα Βρακατσέλη – Αποστόλης Λαμπρόπουλος – Νίκος Στόλλας, στις 8 Μαρτίου 2024, 21.30