«Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσικό μεσημέρι με Ηλία Ντόσκα – Χρήστο Ανωγειανάκη – Μάρκο Πετράκη, στις 3 Μαρτίου 2024