«Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Χρήστο Δασκαλόπουλο – Βαγγέλη Γκομούζα, στις 2 Μαρτίου 2024