«Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσικό μεσημέρι με Ηλία Ντόσκα – Νίνα Μπόρη – Θανάση Κατσουλιέρη, στις 25 Φεβρουαρίου 2024