«Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Νίνα Μπόρη – Χρήστο Δασκαλόπουλο – Δημήτρη Κορδά, στις 24 Φεβρουαρίου 2024