Ταβέρνα «Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Νίνα Μπόρη – Ηλία Ντόσκα – Βαγγέλη Γκομούζα, στις 17 Φεβρουαρίου 2024