Ταβέρνα «Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσικό μεσημέρι με Ηλία Ντόσκα – Χρήστο Ανωγειανάκη – Μάρκο Πετράκη, στις 11 Φεβρουαρίου 2024