Ταβέρνα «Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Νίνα Μπόρη – Δημήτρη Κορδά, στις 3 Φεβρουαρίου 2024