Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εισαγωγής στην Προφορική Ιστορία, στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου 2024, στη Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων Άμφισσας (Πλατεία Κεχαγιά)

http://oralhistorygroups.gr/seminario_dimiourgia_opi_amfissa

 

Σύνδεσμος παρακολούθησης εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024
16.00 -16.30 Προσεύλεση-εγγραφή
16.30 – 17.30 Καλωσόρισμα – Aλληλογνωριμία
17.30 – 18.45 Τι είναι η προφορική ιστορία
18.45 – 19.00 Διάλειμμα
19.00 – 20.00 Η ιστορική διαδρομή

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024
10.30 – 11.15 Τα πριν τη συνέντευξη
11.15 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 12.30 Στη διάρκεια της συνέντευξης
12.30 – 12.45 Διάλειμμα
12.45 – 13.30 Ο Οδηγός της συνέντευξης και η χρήση του
13.30 – 15.30 Διάλειμμα μεγάλο
15.30 – 16.45 Τα μετά της συνέντευξης
16.45- 17.00 Διάλειμμα
17.00 – 18.00 Το Παραχωρητήριο – Ηθικά και Νομικά Ζητήματα
18.00 – 18.15 Διάλειμμα
18.15 – 19.30 Τεχνικά μέσα ηχογράφησης/κινηματογράφησης
Κρασάκι και συζήτηση

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024
10.00 – 12.00 Βιωματική άσκηση πάνω στη συνέντευξη με τη χρήση audio-video
12.00 – 12.15 Διάλειμμα
12.15 – 13.30 Το παρακάτω της ομάδας