Ταβέρνα «Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Παναγιώτη Λύτρα – Βιολέτα Γαλανοπούλου, στις 27 Ιανουαρίου 2024