Ταβέρνα «Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Παναγιώτη Λύτρα – Χρήστο Δασκαλόπουλο, στις 20 Ιανουαρίου 2024