Ταβέρνα «Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Χρήστο Δασκαλόπουλο – Βαγγέλη Γκομούζα, στις 6 Ιανουαρίου 2024