Σκακιστικό Παιχνίδι Μυστηρίου με αφορμή το βιβλίο «Το γκαμπί του βασιλιά και το μυστήριο του Πολέριο» του Κώστα Στοφόρου, στις 4 Ιανουαρίου 2024, 17.30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίων Φωκίδας