Μουσική βραδιά στο «Κελάρι» (Σερνικάκι) με Ηλία Ντόσκα – Παναγιώτη Λύτρα – Βιολέτα Γαλανοπούλου, στις 16 Δεκεμβρίου 2023