Μουσική βραδιά με τον Πάνο Βλάχο στη Σκηνή «Σταυρός του Νότου» (Αθήνα), στις 12 Δεκεμβρίου 2023 και στις 23 Ιανουαρίου 2023

Ο Πάνος Βλάχος είναι από την Καλοσκοπή Φωκίδας.