Παρουσίαση του βιβλίου «Τυροπεριπέτειες» της Μήνας Μητροπούλου, στις 2 Δεκεμβρίου 2023, 18.00, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίων