1 + 10 / Εικαστική Παρουσίαση στην Ιτέα, με παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 15 – 25 Σεπτεμβρίου 2023