«Παρα-μυθιά», δεύτερη συνάντηση, στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, 18.00 – 22.00, αυλή οικίας Δέσπως Παπαστάθη, Άμφισσα